Köp- & leveransvillkor

Köpvillkor

Köpvillkor, beställd och godkänd order via webbshoppen går direkt till tillverkning måttanpassat just för dig som kund, därav går det inte att avbeställa.
Observera att produktbilderna inte är en exakt avbildning av produkterna, utan läs all information, funktion och övrigt i beskrivning tillhörande varje produkt.

Lathund för att kontrollera att det har blivit rätt:

Måtten bredd och höjd, modelltyp och antal?
Gångjärnshängning på höger eller vänster sida utifrån eller inifrån sett?
Handtag på in och/eller utsida?
Tillägg som kulör, spröjs, mittposter och speciella glas?
Att adress och kontaktuppgifter stämmer.

Om du har frågor eller är osäker, kontakta gärna kundcenter på info@fönster4u.se så hjälper vi gärna till.

Pris & betalvillkor

Varje vara anges med fast pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter: produkt, frakt och moms.
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Faktura: betalning mot faktura sker mot postsänd faktura (utan faktureringsavgift) betaltid 10 dagar netto, skickas vid utkörning av gods från fabrik.
Vid order förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning.

Frakt & leveransvillkor

Korrekt leveransadress och telefonnummer vid avisering ska anges vid order enligt frakt- & leveransvillkor, köpvillkor.

Fraktkostnaden anges i orderbekräftelsen och vi levererar till större delen av Sverige, undantagen är ofarbara vägar (vissa småvägar, grusvägar & skogsvägar) och öar utan fast broförbindelse. Vi kan leverera till närmaste terminal på fastland om du som kund önskar detta.

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som godset levererades. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Följande regler finns för hemfrakt:

Du måste vara anträffbar på leveransdagen mellan kl. 07.00-16.00.
Om så inte är fallet så finns två alternativ:
Sändning kan hämtas på terminal.
Sändning körs ut under kortare tidsintervall mot extra debitering.

Angiven leveransvecka på orderbekräftelse avser leveransvecka från fabrik. Fönster4u.se ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av transportföretaget. Preliminär leveransvecka anges i anbud/order. Levereras inte godset inom 12 veckor efter order har köparen rätt till reducerat pris. Dock ersätter Fönster4u.se inte kringkostnader som t.ex. inbokade hantverkare, maskiner eller annat som har med monteringen att göra.

Fönster levereras olossat köparen, om annat ej anges vid bekräftelse (går att boka in bakgavellyft eller lyftkran mot avgift.). Olossat innebär att köparen ansvarar för avlastning från transportbil med nödvändiga medel. Om fraktbolaget kräver hjälpmedel såsom truck, traktor, kranbil eller hjullastare för att möjliggöra avlastning så kan inte Fönster4u.se debiteras. Likaså kan extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolaget aldrig debiteras Fönster4u.se.

Felaktig avisering eller avsaknad av hjälp vid avlastning på slutdestinationen medför merarbete och extra kostnader. Dessa kostnader faktureras köparen.

Leveransmottagning

Preliminär leveransvecka anges i order. Levereras inte godset inom 12 arbetsveckor efter order har köparen rätt till reducerat pris (det vill säga med start från den 13:e veckan efter order). Dock ersätter vi inte kringkostnader som t.ex. inbokade hantverkare, maskiner, utebliven lön från arbete eller annat.

När godset lämnat fabriken tar speditionsfirman över, vilket betyder att vi inte längre kan påverka leveranstiden. Vid leveransmottagning ska godset kontrolleras ihop med chauffören för eventuella emballage eller transportskador. Kontrollera även att leveransen överensstämmer med beställningen. Eventuella fel ska noteras på chaufförens fraktsedel, alltså på plats, och kopia till dig. Om det finns någon transportskada, anmäl även detta till oss, inom fem (5) dagar från mottagandet av leveransen.

Godset skall ställas under tak, packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks efter uppackning, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagning, ska anmälas till oss innan produkten monteras och senast inom fem (5) dagar efter leveransmottagning. Reklamationsrätt gäller inte om skadad eller fellevererad produkt monteras utan godkännande från Fönster4u.se.

Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till Fönster4u.se inom skälig tid. Ta alltid en bild eller flera vid felaktigheter och maila till oss på info@fönster4u.se .

Ångerrätt och reklamation

Varje produkt är personligt måttanpassad och tillverkas därefter vid beställning och då gäller ingen ångerrätt enligt Distans-och hemförsäljningslagen (2005:59). Punkterna nedan från ångerrätten 11§:

11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som

 1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
 2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,
 3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,
 4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
 5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,
 6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,
 7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,
 8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten,
 9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,
 10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,
 11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,
 12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller
 13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna. Lag (2014:14).

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt gäller inte om skadade produkter monteras utan godkännande från Fönster4u.se. Monterade produkter som är transportskadade går inte att reklamera. Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till Fönster4u.se inom skälig tid.

Vid godkänd retur ange returadress:
Fönster4u Sverige
Västra Ringvägen 4
3267 Veddige

Garantier

Vi ger 10 års produktgaranti på karm, beslag & funktion, 10 år på kondens mellan glasen. Gäller vid korrekt mottagning och hantering av produkten. Följs inte dessa köpvillkor gäller inte garantierna.

Regler för säkerhetsglas i bostad.

Följande kapitel är hämtat från Boverket hemsida.
Om glas i Boverkets byggregler (BBR)
Regler för hur glas i byggnader kan placeras och utföras säkert finns i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 8:35 Glas i byggnader, som är föreskrifter till plan- och bygglagen. Där står bland annat att oskyddade glasytor som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem ska utformas så att risken för personskador begränsas. För bostäder gäller regeln för fönster och fönsterdörrar där glaset är placerat lägre än 0,6 meter över golv, eller mark om det avser utsidan, till exempel vid uteplats eller balkong.

Större glasytor markeras

Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade, enligt avsnitt 8:351 Skydd mot sammanstötning.

Fallolyckor

Enligt avsnitt 8:352, Skydd mot fall genom glas, ska glasytor utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas där det är risk för fallskador, till exempel vid lågt sittande fönster i fasader eller vid räcken med eller av glas. I bostäder gäller kravet för glas som finns lägre än 0,6 meter över golv. Det anses finnas risk för fallskador där fallhöjden är mer än 2,0 meter.

Skärskador

Enligt avsnitt 8:353, Skydd mot skärskador, ska glasytor utformas så att risken för skärskador begränsas. Skärskador vid fall genom glas i byggnader kan ge upphov till mycket allvarliga skador för den som råkar ut för det. Där det är risk för olyckor ska glaset därför vara härdat eller laminerat säkerhetsglas enligt angivna standarder. I enskilda bostäder gäller kravet för glas som sitter lägre än 0,6 meter över golv eller mark vid till exempel uteplats, entré, balkonger eller i räcken.

Krav på nya byggnader och ombyggnad eller annan ändring
Nuvarande regler om glas i byggnader gäller alla byggnader där bygganmälan eller ändringar i byggnaden har gjorts den 1 juli 2009 eller senare.

Vid ändring, till exempel fönsterbyte, montering av ny fönsterdörr eller inglasning av balkong eller altan, gäller samma krav som vid nybyggnad, om det inte finns särskilda skäl att avvika från kraven.

Äldre byggnader

För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de byggdes eller senast ändrades. Före 1 juli 2009 godkändes fyra millimeter tjockt planglas i bostäder, om glasbredden var högst 1,0 meter och tjockare glas godkändes om bredden var större. Vid enbart underhåll, till exempel byte av en trasig glasruta, gäller samma utförande som för äldre byggnader. Men om glaset ändå ska bytas finns inget som hindrar att fastighetsägaren samtidigt passar på att förbättra säkerheten enligt nuvarande krav, där det är lämpligt.

Om du vill förbättra säkerheten i äldre byggnader

Om du vill förbättra säkerheten i äldre byggnader kan du kontakta en glasmästare och be om kostnadsförslag för byte till härdat eller laminerat säkerhetsglas. Du kan också komplettera med lämpligt skydd framför glaset. Det kan vara svårt att avgöra om en äldre glasruta är säkerhetsglas eller inte, om den inte är märkt. Äldre säkerhetsglas kan också vara av lägre kvalitet. Glas i bostäder från före 2009 är som regel inte härdat säkerhetsglas utan vanligtvis 4 mm tjockt planglas (vanligt glas). Är man orolig kan det därför vara enklare att byta enstaka glasrutor till lämpligt säkerhetsglas enligt nuvarande krav i byggreglerna.Därför ingår alltid personsäkerhetsglas på båda sidor på våra dörrar samt på insidan på högre fönsterpartier. Önskar ni mer information var vänlig besök Boverkets hemsida.

Dock har du som köpare ansvar för att beställa korrekt glas.

Produkter

Vi tillverkar efter dina val i det angivna måttet modulmått -20 mm (millimeter). BxH (Bredd x Höjd) karmyttermått till karmyttermått.

Standardglas: 3-glas med dubbla energiglas.
Observera att den goda värmeisoleringen (låga u-värdet) som 3-glas ger kan medföra utvändig kondensering mot glaset.
Totalt U-värde för hela konstruktionen finns specificerat på vald produkt och storlek.
Alla karmdjup/bredder finns specificerat på vald produkt.
Tillval som handtag, glas, ventil, poster och spröjs finns specificerat på varje produktval.

Integritetspolicy och ansvarsfrihet

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Allmänt

Dessa köpvillkor och allmänna villkor gäller för all verksamhet inom Fönster4u.se och dess underwebbplatser. Varje användare anses ha tagit del av följande villkor, och förstått dem, samt bindande godkänt dem; en användare som inte accepterar villkoren bedöms inte ha tillgång till denna webbplats. Denna ansvarsfriskrivning gäller alla möjliga användare (direkt, besökare i web-butiken, via länkar, alla möjliga sätt, länkade sociala webbadresser etc.) som besöker Fönster4u.se -platsen. Villkoren kan ändras eller revideras; med varje nytt besök på platsen godkänner användaren villkoren som gäller vid den tidpunkten. Användaren ger dennes samtycke för att bearbeta de som personuppgifter enligt nedan.

Ansvar om innehåll

Fönster4u.se´s målsättning är att tillhandahålla och sträva efter korrekt och aktuell information på sin webbplats. Men på inget som helst sätt kan vi garantera riktigheten och kvaliteten på den tillhandahållna informationen, än mindre ta något ansvar. Vid uppkomna felaktigheter åtar vi oss att ändra webbplatsen om arten av de felaktigheterna motiverar en förändring. Innehållet i Fönster4u.se´s hemsida är avsedd som en webbshop. Fönster4u.se ger inga garantier alls rörande natur och innehåll i informationen på sin webbplats och ansvarar inte för innehållet i denna information eller för följderna av användningen av dessa. Informationen på Fönster4u.se´s webbplats kan ändras utan förvarning när som helst. Inga rättigheter av något slag kan därför härledas från innehållet i denna webbplats.

Om inget annat uttryckligen anges är informationen generell och är inte anpassad till omständigheterna specifikt för ett visst mål eller individ. Fönster4u.se utesluter allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga eller speciella skador, oavsett vilken typ (ej uteslutande: ekonomisk eller kommersiell förlust, förlust av en chans/möjlighet, förlust av data, förlorad vinst/omsättning, förseningar, förlust av lönsamhet). Användaren bär själv ansvar för att kontrollera korrekthet, fullständighet, tillförlitlighet, aktuell art eller nyttan av Fönster4u.se´s innehåll.

Ansvar tekniskt

Fönster4u.se kan inte på något som helst sätt hållas ansvariga för eventuella haverier, avbrott eller fel i tillhandahållandet av data eller för konsekvenserna (ej uteslutande: arbetsavbrott, skador av dina program eller utrustning, virus, bluffar, maskar, otillräcklig kapacitet, etc. ...). Möjliga haverier, avbrott eller fel kan inte på något som helst sätt ge upphov till skador. Fönster4u.se ansvarar inte för eventuella virus och andra olägenheter på sin webbplats och/eller server.

Ansvar vid försäljning

För online-försäljning gäller webbutikens köpvillkor. Fönster4u.se kan inte på något som helst sätt hållas ansvarig för eventuellt fel information i innehållet på webbplatsen eller om en eller flera varor är inte längre tillgängliga vid tillfället då användaren läser annonsen. Fönster4u.se gör allt det kan för att se till att försäljningsinformationen på webbplatsen är aktuell. Men varken Fönster4u.se eller någon återförsäljare hålls ansvariga för eventuella fel i innehållet på webplatsen.

Ansvar om innehåll gällande länkar och uppladdad data

Fönster4u.se webbplats kan innehålla referenser/länkar/externa länkar till andra webbplatser. Fönster4u.se kan inte hållas ansvarig för innehållet i dessa platser, och inte heller för följderna av användningen av dessa. Detsamma gäller om användaren skulle ladda upp filer till webbplatsen. Fönster4u.se är inte på något som helst sätt ansvarig för uppladdad data och heller inte skyldig att behandla dess data.

Ansvar för användare

Användaren är utan undantag bunden till:
• att inte felaktigt använda webbplatsen och absolut inte missbruka material samt utföra aktiviteter som skulle kunna skada webbplatsen.
• att inte använda webbplatsen för att skicka virus och/eller nedsättande, obscent, hotfullt eller annat material.
• att respektera de rättigheter som tredje part när du använder sajten.
• att använda informationen på denna webbplats i god tro.
• om du har rätt att hantera användare för ditt konto, säkra att dessa är korrekta vid varje given tidpunkt.

Rättigheter

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättskyddade och tillhör Fönster4u.se eller närstående samarbetspart. Detta gäller exempelvis layout, logotyper, teckningar, fotografier och texter typ köpvillkor med mera utöver hänvisade länkar och dylikt.

Sekretess personuppgifter

Vi hanterar era personuppgifter för att kunna genomföra ert köp enligt köpvillkor. Dessa är oåtkomliga för alla som inte arbetar på företagets kundtjänst. Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Du som kund har rätt till att få information om dina uppgifter eller göra ändringar/ta bort.

När du lägger din beställning eller skapar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få, ändra eller ta bort den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Vi raderar lagrade personuppgifter efter 6 månader.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

Köpvillkor, garanti rötskada Köpvillkor, garanti kondens Köpvillkor, garanti funktion