Reklamation & garantier

Reklamation

Boka inte montering innan du kontrollerat att det är rätt varor som du fått och att det inte finns några skador!

Innan du anmäler en reklamation till vårt kundcenter, är det viktigt att du verifierar att det är ett ursprungligt fel som härrör sig till tillverkningen. Om det visar sig att felet beror på felaktig hantering, montering eller underhåll kommer Fönster4U.se att debitera anmälaren en kostnad på lägst 2000 Kr.
Som hjälp till din anmälan kan du följa dessa steg:

  1. Kontrollera godset när du får det enligt nedan punkt.
  2. Kontrollera att produkten är lagrad och hanterad innan montage i enlighet med vår monterings & skötselanvisning.
  3. Kontrollera att monteringen är korrekt utförd, se vår monterings & skötselanvisning.
  4. Kontrollera att produkten är underhållen i enlighet med vår monterings & skötselanvisning.

 Till din hjälp har du monterings- & skötselanvisningar enligt varje produkt på särskild webbsida med dessa anvisningar.

Om du kan påvisa att kvaliteten på den levererade varan inte överensstämmer med beställningen, är varan felaktig. Du är då skyldig att ta vård om varan och hålla den i befintligt skick. Vi står för fraktkostnader som kan uppstå. Några andra anspråk på kostnader än de som är direkt föranledda av felet beaktar vi inte.

Vi ber dig att snarast kontrollera produkterna när du fått dem och om det skulle vara något fel, kontakta vår kundtjänst omgående, helst inom 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att du packar upp och synar produkterna noga direkt efter leverans.

 Observera att reklamation av synliga fel eller skador, skall ske före montering. Felaktig produkt får absolut inte monteras utan vårt uttryckliga godkännande.

Vid reklamation av dolda fel eller skador, ber vi dig att snarast kontakta vårt kundcenter.

Kontroll av gods

När godset anlänt till er skall du göra en kontroll, innan du skriver på fraktsedlarna, att inga skador uppstått på godset. Skulle en skada finnas skall chauffören skriva detta på fraktsedlarna, samt att ni omgående kontaktar vår kundtjänst. Anmäl skada eller fel som du upptäcker efter mottagandet snarast, helst inom 5 dagar efter mottagandet! Det är därför viktigt att du packar upp produkterna och inspekterar dina varor noggrant direkt efter leverans. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Garantier

Fönster4U.se garanti skyddar dig mot fel som uppkommit vid tillverkning.
För att garantin skall gälla ska produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt. Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulören.

Följ alltid våra instruktioner i vår monterings & skötselanvisning!

 Skador som har uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin. Fönster4U.se åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt. Fönster4U.se avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än av Fönster4U.se anlitad personal.

Fönster4U.se ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

10-års garanti mot kondens mellan glasen

10-års funktionsgaranti på beslag och funktion

10-års garanti mot rötskador på färdigmålade produkter från fabrik.

Kontakta oss

förnamn
Efternamn

alltid på vägarna